Regulamin

Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalności, w tym szczególnie realizacją zadań statutowych. Mając na uwadze poszanowanie konstytucyjnej zasady prawa do prywatności, wdrożyliśmy niezbędne procedury oraz polityki dotyczące ochrony danych osobowych. Ich stosowanie służy realizacji wszystkich wymogów i standardów wynikających m.in. z rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – popularnie zwanego RODO.

Dokładamy szczególnych starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty. Dane są zbierane i przetwarzane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Dbamy o to, aby przetwarzać dane jedynie w niezbędnym zakresie oraz by zawsze były prawidłowe i w razie potrzeby aktualizowane. Dane osobowe są przetwarzane w okresie nie dłuższym niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania lub nie dłużej niż to wynika z przepisów prawa. Jednocześnie z przestrzeganiem ww. zasad, za nadrzędną wartość przyjmujemy dbałość o integralność oraz poufność danych osobowych przetwarzanych w SERiA.

Każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do nas, we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych. Kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@seria.com.pl lub pocztą tradycyjną.