Uwagi

Na naszej stronie internetowej mogą znajdować się odesłania do innych stron internetowych, którymi nie administrujemy. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązujące na tych stronach, dlatego zachęcamy do każdorazowego weryfikowania polityk prywatności/ plików cookies.

W związku z prowadzoną korespondencją, SERiA przetwarza dane osobowe nadawców i adresatów, w tym osób korespondujących z wykorzystaniem skrzynek poczty elektronicznej wskazanych na stronie internetowej. Administratorem tych danych jest Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu z siedzibą w Poznaniu (60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28), e-mail: sekretariat@seria.com.pl.