Stowarzyszenie Ekonomistów

Rolnictwa i Agrobiznesu

XXX Kongres
Biała Podlaska, 3-5 września 2024

Szanowni Państwo,

Wszelkie informacje organizacyjne dot. udziału w XXX Kongresie Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu znajdują się w załączonych poniżej Komunikatach.


Zgłoszenie na XXX Kongres

Roczniki Naukowe SERiA


Dane do faktury i nr konta

Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

REGON: 630231944

NIP: 781-12-45-779

Bank PKO BP Oddział 1

PL 39 1020 4027 0000 1902 0439 5521

SWIFT: BPKOPLPW

Wpłaty z tytułu uczestnictwa w Kongresie dokonywane są na konto SERiA