Polityka Prywatności / Personal Data Policy

Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalności, w tym szczególnie realizacją zadań statutowych. Mając na uwadze poszanowanie konstytucyjnej zasady prawa do prywatności, wdrożyliśmy niezbędne procedury oraz polityki dotyczące ochrony danych osobowych. Ich stosowanie służy realizacji wszystkich wymogów i standardów wynikających m.in. z rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – popularnie zwanego RODO.

Dokładamy szczególnych starań, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty. Dane są zbierane i przetwarzane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach. Dbamy o to, aby przetwarzać dane jedynie w niezbędnym zakresie oraz by zawsze były prawidłowe i w razie potrzeby aktualizowane. Dane osobowe są przetwarzane w okresie nie dłuższym niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania lub nie dłużej niż to wynika z przepisów prawa. Jednocześnie z przestrzeganiem ww. zasad, za nadrzędną wartość przyjmujemy dbałość o integralność oraz poufność danych osobowych przetwarzanych w SERiA.

Każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do nas, we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych. Kontakt możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie nasza strona internetowa używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwisy internetowe i zapisywane w urządzeniach odbiorcy (komputerach, smartfonach itp.). Korzystamy z jednego rodzaju takich plików, tzw. first party cookies.

Informacje te nie służą identyfikacji osób fizycznych, mają one dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować tożsamości osób odwiedzających stronę. Wykorzystujemy je wyłącznie dla poprawy funkcjonowania naszej witryny. Nie zabiegamy o identyfikację osób odwiedzających stronę internetową, a plików cookies nie przekazujemy innym nieupoważnionym podmiotom.

Większość przeglądarek internetowych umożliwia zmianę ustawień plików cookies oraz ich usunięcie. Może to jednak mieć wpływa na niektóre funkcjonalności odwiedzonych stron. Brak zmiany tych ustawień jest rozumiany jako akceptacja stosowania mechanizmu plików cookies.

Na naszej stronie internetowej mogą znajdować się odesłania do innych stron internetowych, którymi nie administrujemy. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązujące na tych stronach, dlatego zachęcamy do każdorazowego weryfikowania polityk prywatności/ plików cookies.

W związku z prowadzoną korespondencją, SERiA przetwarza dane osobowe nadawców i adresatów, w tym osób korespondujących z wykorzystaniem skrzynek poczty elektronicznej wskazanych na stronie internetowej. Administratorem tych danych jest Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu z siedzibą w Poznaniu (60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Personal Data Policy

 

The Data Controller of your personal data obtained for the purposes of conducting activities and carrying out the statutory objectives is the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. Respecting the constitutional right to privacy we have implemented all the necessary policies and procedures regarding personal data protection as set out in the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), known as GDPR.

 

We are committed to process personal data lawfully, fairly and in a transparent manner. Personal data are collected and processed only for specific, clear and legitimate purposes. We do our best to ensure that the data are processed only to the extent necessary, that they are always accurate and kept up to date. Personal data are processed no longer than it is necessary for the purposes to attain the objectives for which the personal data are processed, or no longer than it is stated in the provisions of law. Respect for the abovementioned rules, and care for integrity and confidentiality of personal data processed by PAAAE are our core values.

 

A data subject may contact us on all matters concerning processing and protection of their personal data. Please contact us via e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. or by post.

 

To provide services at the highest level our website uses cookies. Cookies are small text files sent by websites that are downloaded to the recipient’s devices (computer or smartphone). We use first party cookies. 

We do not use cookies to collect personally identifiable information, they are anonymized for us, and we are unable to identify visitors to our website. Cookies are used primarily for improving the functionality of our website. We do not ask for your personal information and we do not share cookies with other unauthorised entities.

 

Most browsers allow the user to change cookie settings or to remove all the cookies. However, it can affect functionality of visited websites. No changes in cookie settings is understood as an acceptance of their use.

 

Our website may contain links to other external websites that are beyond of our control. We cannot be held responsible for the privacy practices of those sites and we suggest to review their privacy policies/cookies.

 

For the purpose of correspondence PAAAE processes personal data of senders and recipients, including people using e-mails given on the website. The controller of your personal data is the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists with its registered office in Poznań (60-637, 28 Wojska Polskiego Str.), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Personal data:

1) are processed on the grounds of the legitimate interests of the Association which includes correspondence;

2) may be made available to entities entitled to receive such data under applicable laws, or entities providing organisational and administrative services for the Association;

3) are kept in database of recipients until withdrawing the consent;

Within the limits set by applicable laws and regulations data subjects are entitled to: 

4) the right of access to their data, the right to clarify such data or restriction of processing;

5) the right to submit an objection in certain circumstances related to a specific situation;

6) the right to complain to a supervisory authority, which is: the President of the Office for Personal Data Protection (see: https://uodo.gov.pl). 

 

Providing personal data is voluntary, however it is necessary in order to receive an answer.