Prezes Zarządu prof. UR dr hab. Grzegorz Ślusarz
V-ce prezes Zarządu prof. IUNG dr hab. Mariusz Matyka
V-ce prezes Zarządu prof. UR dr hab. Tomasza Wojewodzic
Członek Zarządu prof. SGGW dr hab. Barbara Gołębiewska
Członek Zarządu prof. UP dr hab. Karolina Pawlak
Sekretarz Generalny prof. dr hab. Michał Jerzak
Skarbnik dr Joanna Florek