Skład Zarządu SERiA na kadencję 2018-2019

Prezes Zarządu               prof. dr hab. Barbara Gołębiewska

V-ce prezes Zarządu      prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski

V-ce prezes Zarządu      prof. dr hab. Michał Jasiulewicz

Członek Zarządu            prof. dr hab. Sławomir Zawisza

Członek Zarządu            prof. dr hab. Karolina Pawlak

Sekretarz Generalny       prof. dr hab. Michał Jerzak

Skarbnik                         prof. dr hab. Feliks Wysocki