Prezes Zarządu prof. dr hab. Andrzej Wiatrak
V-ce prezes Zarządu prof. dr hab. Barbara Gołębiewska
V-ce prezes Zarządu prof. dr hab. Grzegorz Ślusarz
Członek Zarządu prof. dr hab. Dionizy Niezgoda
prof. dr hab. Grzegorz Spychalski
Sekretarz Generalny prof. dr hab. Michał Jerzak
Skarbnik prof. dr hab. Feliks Wysocki