Prezes Zarządu prof. dr hab. Wiesław Musiał
V-ce prezes Zarządu dr hab. Adam Sadowski
V-ce prezes Zarządu dr hab. Grzegorz Ślusarz
Członek Zarządu dr hab. Barbara Gołębiewska
prof. dr hab. Barbara Kutkowska
Sekretarz Generalny prof. dr hab. Michał Jerzak
Skarbnik prof. dr hab. Feliks Wysocki