Prezes prof. dr hab. Stanisław Urban
Vice Prezes prof. dr hab. Dionizy Niezgoda
Vice Prezes prof. dr hab. Eugeniusz Niedzielski
Członkowie prof. dr hab. Grzegorz Spychalski
  dr hab. inż. Józef Kania
Sekretarz Generalny prof. dr hab. Michał Jerzak
Skarbnik prof. dr hab. Feliks Wysocki

 

Do Komisji Rewizyjnej zaproponowano osoby, które wchodziły w jej skład w poprzedniej kadencji, tj.: prof. dr hab. Danutę Mierzwę, dr Adama Sadowskiego, dr Mariana Woźniaka. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia przyjęli to z aprobatą i w wyniku tajnego głosowania zatwierdzili wybór.