CZŁONKOWIE HONOROWI W LATACH 1994-2015

W latach 1994 – 2015 status honorowego członka Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu nadano 15 wybitnym osobistościom ze środowiska ekonomistów rolnych:

Lista członków honorowych SERiA