Adres:
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
REGON: 630231944
NIP: 781-12-45-779