Adres:
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
REGON: 630231944
NIP: 781-12-45-779

Wpłaty z tytułu uczestnictwa w Kongresie dokonywane są na konto SERiA

Bank PKO BP Oddział 1

plac Wolności 3, 60-914 Poznań

39 1020 4027 0000 1902 0439 5521

IBAN: PL

SWIFT: BPKOPLPW;