Ogłoszenia pokonferencyjne

The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists has always paid attention to develop international relations in the field of agricultural economy. Organizers of the 25th Congress of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists would like to announce that authors of selected conference presentations complying with the profile of Economia agro-alimentare/Food Economy, the Italian Journal, Scopus approved, will be invited to submit a paper for a special issue based on some conference contributions.

Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu SERiA jest od początków powstania zaangażowane w rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie ekonomii rolnictwa. Organizatorzy 25. Kongresu SERiA informują, że autorzy wybranych prezentacji o profilu zgodnym z Economia agro-alimentare/Food Economy, włoskim czasopismem zaakceptowanym do indeksowania w bazie Scopus, zostaną zaproszeni do zgłoszenia artykułów do specjalnego wydania.

Invited speakers' lectures:
Biobased and Circular Business by Emiel F.M. Wubben
and
European Agriculture and Rural Development in a Perspective of Sustainability by Karel Tomšík
and
Networks, proximity and innovation for rural development: the SKIN project in the SFSC domain by Mariantonietta Fiore.