XXIX Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich

Olsztyn, 5-7 września 2023 r.

Szanowni Państwo,

Wszelkie informacje organizacyjne dot. udziału w XXIX Kongresie Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu znajdują się w załączonym do niniejszego pisma Komunikacie nr 1.

Pliki do pobrania:

XXVII Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich

Puławy, 7-9 września 2021

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w XXVII Kongresie Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, który odbędzie się w Hotelu Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym w dniach 7-9 września 2021 roku

Uprzejmie informujemy, że na spotkaniu Zarządu Stowarzyszenia, w dniu 16 kwietnia 2021 r., podjęto decyzję o wydłużeniu terminu rejestracji na XXVII Kongres SERiA do dnia 30 czerwca 2021 r. oraz o przesunięciu terminu dokonywania płatności do dnia 31 lipca 2021 r. Pozostałe informacje zamieszczone w komunikacie nr 3 pozostają bez zmian.

Jednocześnie informujemy, że XXVII Kongres SERIA odbędzie się planowanym terminie, a jedynie jego forma (stacjonarna, hybrydowa, zdalna) pozostaje kwestią otwartą.

Zawiadamiamy również, że w związku z zaistniałą sytuacją utrzymującego się zagrożenia epidemiologicznego o wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

W przypadku pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiamy i serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXVII Kongresu SERiA

 

Mariusz Matyka

Wszelkie informacje organizacyjne znajdują się w załączonym do niniejszego pisma Komunikacie nr 3.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenia pokonferencyjne

The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists has always paid attention to develop international relations in the field of agricultural economy. Organizers of the 25th Congress of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists would like to announce that authors of selected conference presentations complying with the profile of Economia agro-alimentare/Food Economy, the Italian Journal, Scopus approved, will be invited to submit a paper for a special issue based on some conference contributions.

Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu SERiA jest od początków powstania zaangażowane w rozwój współpracy międzynarodowej w zakresie ekonomii rolnictwa. Organizatorzy 25. Kongresu SERiA informują, że autorzy wybranych prezentacji o profilu zgodnym z Economia agro-alimentare/Food Economy, włoskim czasopismem zaakceptowanym do indeksowania w bazie Scopus, zostaną zaproszeni do zgłoszenia artykułów do specjalnego wydania.

Invited speakers' lectures:
Biobased and Circular Business by Emiel F.M. Wubben
and
European Agriculture and Rural Development in a Perspective of Sustainability by Karel Tomšík
and
Networks, proximity and innovation for rural development: the SKIN project in the SFSC domain by Mariantonietta Fiore.