Koleżanki i Koledzy

 

Staraniem zespołu pracowników Zakładu Modelowania Ekonomicznego Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) podjął decyzję o wydaniu dwu specjalnych numerów czasopisma Energies, poświęconych problematyce zasobów energii pochodzących z rolnictwa i obszarów wiejskich oraz wyzwaniom związanym z gospodarowaniem energią w rolnictwie. Informujemy jednocześnie, że liczba punktów za publikację artykułu w tym czasopiśmie aktualnie wynosi 140, co wynika z wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, stanowiącym załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r.

Uprzejmie zapraszamy do publikacji Państwa artykułów naukowych w numerach specjalnych Energies:

https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/energy_sources_agricultural_rural_areas

https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/energy_supply_within_sustainable_agricultural_production_challenges_policies_mechanisms

 

W imieniu Redaktorów Gościnnych

 

Z wyrazami szacunku

 

Dr Vitaliy Krupin

Dr hab. Piotr Gradziuk prof. IRWiR PAN