Informujemy, że w zakładce "O Nas" znajduje się już Porządek Walnego Zgromadzenia oraz proponowane przez Zarząd SERiA zmiany w Statucie Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu