XXVI Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich

Poznań, 3-5 września 2019

 

Zapowiedź XXVI Kongresu SERiA w Poznaniu