XXX Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich

Biała Podlaska, 3-5 września 2024 r.

Szanowni Państwo,

Wszelkie informacje organizacyjne dot. udziału w XXX Kongresie Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu znajdują się w załączonym do niniejszego pisma Komunikacie nr 1.

Pliki do pobrania:

Szanowni Państwo

Zarząd Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu zwołuje na dzień 5.09.2023 r. Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się o godz. 15.00 w Centrum Konferencyjnym UWM - sala karmazynowa, ul. Dybowskiego 11, 10-710 Olsztyn.

 Zgodnie z § 7 ust.5 Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają większością głosów uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w drugim terminie tj. 5.09.2023 roku o godzinie 15.15.

Porządek Walnego Zgromadzenia Członków SERiA w dniu  5.09.2023 r.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków SERiA.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków SERiA.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 6.09.2022 r. do 5.09.2023 r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok obrotowy 2022.
 9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu.
 10. Podjęcie uchwały o udzieleniu pokwitowania Zarządowi.
 11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 12. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków członkom Komisji Rewizyjnej SERiA.
 13. Wybory Prezesa Zarządu SERiA na kadencje 2023-2025.
 14. Wybór Sekretarza Generalnego SERiA na kadencję 2023-2025
 15. Wybory członków Zarządu SERiA oraz członków Komisji Rewizyjnej na kadencje 2023-2025 .
 16. Zatwierdzenie miejsca i terminu XXX Kongresu SERiA.
 17. Wolne głosy i wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo

Zarząd Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu zwołuje na dzień 6.09.2022 r. Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się o godz. 14.30 w Hotelu Radocza Park ul. Parkowa 1, 34-100 Radocza k. Wadowic. Zgodnie z § 7 ust.5 Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają większością głosów uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków w drugim terminie tj. 6.09.2022 roku o godzinie 14.45.

Porządek Walnego Zgromadzenia Członków SERiA w dniu 6.09.2022 r.

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków SERiA.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków SERiA.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 7.09.2021 r. do 6.09.2022 r.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok obrotowy 2021.
7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu.
8. Podjęcie uchwały o udzieleniu pokwitowania Zarządowi.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków członkom Komisji Rewizyjnej SERiA.
11. Podjęcie uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu w części dotyczącej zatwierdzania sprawozdania finansowego (patrz załącznik)
12. Zatwierdzenie miejsca i terminu XXIX Kongresu SERiA.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

XXVIII Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu

Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich

Kraków, 6-8 września 2022 r.

Szanowni Państwo,

Wszelkie informacje organizacyjne dot. udziału w XXVIII Kongresie Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu znajdują się w załączonym do niniejszego pisma Komunikacie nr 2.

Pliki do pobrania:

Koleżanki i Koledzy

 

Staraniem zespołu pracowników Zakładu Modelowania Ekonomicznego Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w Warszawie, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) podjął decyzję o wydaniu dwu specjalnych numerów czasopisma Energies, poświęconych problematyce zasobów energii pochodzących z rolnictwa i obszarów wiejskich oraz wyzwaniom związanym z gospodarowaniem energią w rolnictwie. Informujemy jednocześnie, że liczba punktów za publikację artykułu w tym czasopiśmie aktualnie wynosi 140, co wynika z wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, stanowiącym załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r.

Uprzejmie zapraszamy do publikacji Państwa artykułów naukowych w numerach specjalnych Energies:

https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/energy_sources_agricultural_rural_areas

https://www.mdpi.com/journal/energies/special_issues/energy_supply_within_sustainable_agricultural_production_challenges_policies_mechanisms

 

W imieniu Redaktorów Gościnnych

 

Z wyrazami szacunku

 

Dr Vitaliy Krupin

Dr hab. Piotr Gradziuk prof. IRWiR PAN

29th Congress of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists

Challenges for the development of agribusiness and rural areas

Olsztyn, 5-7 September 2023 

All information about the Congress are in the links below. 

Files to download:

 Szanowni Państwo,

 Ze względu na sytuację epidemiologiczną Zarząd SERiA podjął uchwałę o przełożeniu obrad XXVII Kongresu SERiA, który miał się odbyć w dniach 3-5 września 2020 roku w Puławach. Nowy termin XXVII Kongresu SERiA ustalono na 7-9 września 2021 roku (miejsce obrad pozostaje bez zmian).  Informujemy też, że w planowanym terminie, tj. 03.09.2020 roku odbędzie się w systemie zdalnym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SERiA, na które serdecznie zapraszamy. O szczegółach technicznych przebiegu Walnego Zgromadzenia Członków SERiA będziemy na bieżąco informować na stronie www.seria.com.pl.

W związku z zaistniałą sytuacją dokonana już opłata za pełne uczestnictwo w Kongresie w 2020 roku będzie traktowana jak opłata za Kongres w 2021 roku, bez dodatkowych formalności. W wypadku, gdy  dokonano już wpłaty za pełne uczestnictwo w Kongresie w 2020 roku i opublikowano artykuł w  Annals PAAAE (RN SERiA) w 2020 roku, zachowuje się prawo do pełnego uczestnictwa w Kongresie w 2021 roku, przy czym w razie chęci publikacji artykułu w Annals PAAAE (RN SERiA) również w 2021 roku konieczne będzie wniesienie dodatkowej opłaty za publikację w wysokości 500 zł.

Istnieje również  możliwość rezygnacji z udziału w Kongresie SERiA. Decyzję o całkowitej rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie w 2020 roku należy zgłaszać pisemnie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W przypadku całkowitej rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie w 2020 roku do dnia 31.08.2020 oraz nie zgłoszenia artykułu do publikacji, nie pobiera się opłaty manipulacyjnej. Po przekroczeniu wyżej wymienionego terminu, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie, pobierana jest opłata manipulacyjna zgodnie z komunikatem pierwszym, w wysokości 200 zł.

W przypadku całkowitej rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie oraz zgłoszenia artykułu do publikacji, pobiera się opłatę za publikację w wysokości 2000 zł.

Ponowne zgłoszenie na Kongres w 2021 roku będzie możliwe po wniesieniu opłat zgodnie z ogłoszonym  cennikiem.

Przypominamy, że cały czas istnieje możliwość wyłącznie publikacji artykułu w Annals PAAAE (Rocznikach Naukowych SERiA) w 2020 roku – koszt 2000 zł.

 • XXV Kongres - Warszawa 2018
 • XXIV Kongres - Bydgoszcz 2017
 • XXIII Kongres - Biała Podlaska 2016
 • XXII Kongres - Kołobrzeg 2015
 • XXI Kongres - Lublin 2014
 • XX Kongres - Rzeszów 2013
 • XIX Kongres - Białystok 2012
 • XVIII Kongres - Wrocław 2011
 • XVII Kongres - Świnoujście 2010
 • XVI Kongres - Olsztyn 2009
 • XV Kongres - Lublin 2008
 • XIV Kongres - Kraków 2007
 • XIII Kongres - Poznań 2006
 • XII Kongres - Warszawa 2005
 • XI Kongres - Puławy 2004
 • X Kongres - Koszalin 2003
 • IX Kongres - Bydgoszcz 2002
 • VIII Kongres - Białystok 2001
 • VII Kongres - Zamość 2000
 • VI Kongres - Rzeszów 1999
 • V Kongres - Wrocław 1998
 • IV Kongres - Szczecin 1997
 • III Kongres - Olsztyn 1996
 • II Kongres - Kraków 1995
 • I Kongres - Poznań 1994